سازوکار

رسالت اصلی هاب قراردادن سرویس ها در معرض دید کاربران نهایی و انتقال ارز به داخل کشور است. برای این منظور سازوکاری ایجاد شده که معرفی،‌ کارشناسی،‌ جذب، توانمند سازی، انتشار، دیجیتال مارکتینگ و انتقال ارز را شامل می شود. به طور کلی PDEچند خدمت عمده را ارائه می نماید:

  • ارائه اولیت های تولید بر اساس رصد و تحقیق در مناطق جغرافیایی مختلف
  • برگزاری پنل های آموزشی
  • استاندارد سازی محتوا و سرویس بر اساس سلیقه منطقه هدف
  • ایجاد انگیزه و تسهیل سازی

 

شبکه همکاران

سرویس های موجود در PDE از طرق مختلفی معرفی و انتخاب می گردند، اولین راه اقدام از طریق سایت و سامانه هاب می باشد،‌ به جز این امکان معرفی سرویس از سوی شبکه همکاران نیز وجود دارد.

 

کمیته جذب و کارشناسی

پس از آنکه سرویس ها به هاب معرفی می شوند،‌ از لحاظ فنی،‌ محتوایی، ایده محوری و تقاضای بازار مورد ارزیابی قرار می‌ گیرند.

 

شبکه توانمند سازی

اکثر سرویس های جذب شده برای غنی سازی و آماده شدن برای ورود به بازار نیازمند کمک می باشند؛ به همین منظورهاب، ارتباطات موثری برای کمک به تجاری سازی سرویس ها و رقابت  پذیری بیشتر آنها را در قالب شبکه ای برای توانمند سازی سرویس ها مهیا نموده است.

 

شبکه انتشار

در راستای ایجاد ارتباطات تجاری برای انتشار و انتقال ارز شبکه ای از شرکت ها و نمایندگان در خارج از ایران و در مناطق جغرافیایی متنوع مورد نیاز است، به همین منظور هاب PDEفعالیت های خود را در کشورهای امریکا، پرتغال، آلمان و گرجستان با تاسیس نمایندگی آغاز نموده است.  


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی